имейл кампании

Имейл кампании или SMS кампании.

Имейл кампании и SMS кампании! Дигиталната мобилна среда в която живеем ни учи непрекъснато на новости за усъвършенстване на каналите за комуникации. Всеки човек или организация използва тези канали не само на работното място, но и на личностно ниво. Непрекъснато използване мобилни устройства и се взираме в информацията, която ни поднасят всекидневно. Всичко това поражда необходимост от информираност от друго ниво. Дава ни правото да се конкурираме през канали, които водят директно до крайните потребители и осигуряват качествени резултати в минимум усилия.

Потребителска ангажираност на всяко ниво!

Web Ads Management поема грижата за потенциални и реални клиенти на бизнеса. Ангажира вниманието, като информира за различни оферти и промоции, за да направи бранда по-разпознаваем и желан.

SMS кампании

  • Създаване на рекламно послание – намиране успешна стратегия за привличане на вниманието, чрез създаване на ефективни рекламни послания.
  • Провеждане на SMS кампания – задаване параметри на SMS кампанията, според размера на аудиторията; Избор на времеви диапазон съобразен със спецификата на аудиторията; Анализ на резултатите от кампанията; 
  • Изготвяне на доклад  – представяне на доклад за резултатите от Вашата СМС реклама.

Научете повече за това, как да поръчате SMS услуги.

E-mail кампании

  • Създаване на визия и дизайн – създаване визия и дизайн на рекламния e-mail, съобразени с целите и рамките на кампанията; Избор на рекламно послание, обвързан със стратегиите на фирмата и интересите на аудиторията.
  • Провеждане на E-mail кампанията – осъществяване на e-mail кампания с аудиториите на бизнеса; Определяне на време и час на реализация, съобразно спецификата на бранша; Анализ на резултатите от кампанията;
  • Изготвяне на доклад – представяне на отчет за резултатите от кампанията.

Научете повече за това, как да поръчате СМС услуги и имейл кампании!

За повече информация можете да ни пишете и във Фейсбук.