Маркетингово проучване

Маркетингово проучване

Потребителска оценка за продукт / услуга

Маркетингово проучване включващо категоризация и точна оценка от потребителите на пазара. Избор за големината и извадката на аудиторията от страна на клиента. Изготвяне доклад от резултатите след осъществяване на проучването.

Оценка за цена на продукт / услуга

Маркетингови проучвания на очакванията на потенциални и реални потребители за цената на продукт / услуга. Изготвяне доклад за най – добрата продажна цена, съобразен с реалните разходите и очакваните приходи.

Оценка на бранда

Провеждане на запитване до контрагенти и клиенти и работни звена на бизнеса (потребители, доставчици, партньори, служители, управление).

Изготвяне на маркетингови стратегии

Поетапно маркетингово проучване на бизнеса, конкурентната среда, различните възможности и потенциалните заплахи. Изготвяне доклад за правилната стратегия, базиран на професионален анализ и оценки от участниците на пазара.

Маркетингов одит

Анализиране изпълнението на маркетингови стратегии, поставени задачи и резултати от проведени кампании. Изготвяне доклад относно нивото на реализация на маркетинговите цели за бизнеса.

Маркетинговите проучвания са основна част от всеки бизнес. От изключителна важност е да бъдат оценени пазарните страни, конкуренцията и мястото на което се намира всеки бизнес. За да положите основите на своите маркетингови идеи, цели и рекламни стратегии е нужно да бъдат извършени определени дейности. Това ще оцени моментното положение на бизнеса спрямо редица критерии и променливи на пазара и ще даде яснота на посоката в която да тръгнете. След прецизна обосновка на някои важни въпроси, ще имате така нужното за всеки бизнес маркетингово решение за постигане на основната цел. Тя от своя страна ще предвиди каналите за комуникация, стратегиите, рекламните послания, визията и други важни елементи от цялостния маркетинг на всяка организация. Това ще постави бизнеса ви на точното място и ще донесе ефективност на дейностите. Важно е да знаем къде се намираме и как изглеждаме за да изберем къде ще отидем и как искаме да ни възприема обществото.

Разгледайте повече в страницата ни За нас или Фейсбук страницата ни!