Google реклама, Faceboo реклама

Google реклама и Facebook реклама за твоя бизнес.

Бъди винаги сред водещите в Google и Facebook!

Google реклама. Web Ads Management ще осигури присъствие в онлайн пространството, като постави бизнеса ви сред водещите. Ще ангажираме най-подходящата аудитория сред потребителите на Google и Facebook, като приложим най-добрите практики за постигане на целите ви.

Facebook реклама

  • Създаване на Facebook страница за бизнеса създаване дизайн на Facebook страница, съобразен с брандинга.
  • Поддържане на Facebook страница поддръжка на Facebook страници, чрез периодично актуализиране на съдържанието.
  • Създаване на Facebook реклама – избор на подходящата рекламна форма за Facebook кампанията, съобразена с бизнес цели, като: Генериране на лайкове за Facebook страници; Привличане на нови клиенти; По-голяма осведоменост за бранда; Достигане до повече потребители; Ангажиране на повече потребители с бизнеса; Показване локацията на бизнес на повече потребители във Facebook; Генериране на трафик към уебсайтове; Показване на продукти/услуги от нови каталози на целеви аудитории; Насочване на потребители към физически локации на бизнеси; Генериране на потенциални клиенти; Стимулиране на посетителите към конкретни действия на сайтове; Стимулиране на продажби на мобилни приложения; Приканване на потребителите да изгледат рекламен видео клип;
  • Изготвяне на доклади за резултати от Facebook кампании  представяне на отчет за ефективността на Facebook кампанията.

Научете повече за това, как да поръчате услугите на Facebook реклама

Реклама в Google AdWords

  • Създаване на Google Plus страница за бизнеса – създаване дизайн на Google Plus страница, съобразен с брандинга.
  • Поддържане на Google Plus страница – поддържане на Google Plus страници, чрез периодично обновяване на съдържанието. 
  • Създаване на Google реклами в AdWords – анализиране спецификата на бизнеса и поставените цели при избор на рекламни формати, като: Текстова реклама (в мрежата за търсене на Google); Адаптивна реклама (преобразуващи се в текстови или графични реклами); Графична реклама (визуална реклама на продукти/услуги в партньорските сайтове на Google); Реклами, популяризиращи приложения (предизвиква потребителите да изтеглят мобилно приложение); Видео реклама (предлага на потребителите да изгледат рекламен клип в партньорски сайтове на Google, като YouTube); Реклами в пазаруването (предлага на потребителите повече информация за продукти от уебсайтове, преди да ги посетят; Реклами, генериращи само обаждания (стимулират потребителите да се обадят на бизнеса);
  • Поддръжка и оптимизация на рекламни кампании в AdWords – изграждане на рекламни кампании в AdWords, чрез набор от процеси, обвързани пряко със стратегията на бизнеса. Разработване на отделените етапи на AdWords кампанията: Създаване на рекламни групи; Създаване набор от ключови думи; Създаване на рекламна аудитория; Създаване на рекламна стратегия; Създаване на рекламно послание; Ежедневно създаване на списък от отрицателни ключови думи; Ежедневно проследяване на резултатите от кампанията; 
  • Изготвяне на доклади за резултати от AdWords кампании – представяне на отчети за ефективността на AdWords кампанията.

Научете повече за това, как да поръчате услугите на AdWords реклама

Харесайте ни във Facebook за любопитни новости относно Вашата реклама онлайн!