Facebook Реклама

Смятате, че аудиторията на Facebook e най-подходяща за Вашите промоции? Представяме Ви пакетна услуга по осъществяване на рекламни кампании за Вашия бизнес във Facebook.

Дизайн на бизнес страница във Facebook – ако все още нямате бизнес страница във Facebook, то ние ще създадем и такава и ще я оформим графично в съответствие с логото, цветовата схема и други елементи на брандинга. Нямате готова брандинг концепция? Оставете екипът ни от маркетингови експерти да се погрижи за това.

Осъществяване на рекламни кампании във FacebookЩе подберем най-подходящите типове рекламни кампании за постигането на важни за онлайн бизнеса цели, като:

  • привличане на подходяща целева аудитория от потребители за страницата Ви
  • привличане на нови клиенти на бизнеса Ви
  • повишаване на осведомеността на потребителите за бизнеса Ви
  • показване на местоположението на бизнеса Ви на потребителите на Facebook
  • насочване на потенциални потребители към местоположението на бизнеса Ви
  • насочване на потребители към Вашия уебсайт (ако нямате бизнес уебсайт, но желаете да представите бизнеса си на милионите потребители в мрежата, ще разработим такъв за вас)
  • подтикване на посетителите на сайта Ви към предприемане на конкретни действия (регистрация, покупка, обаждане, запитване и др.)
  • представяне на нови продуктови каталози на подбрани аудитории от потребители
  • показване на рекламни видео клипове на целевата клиентела на бизнеса Ви – при желание от Ваша страна ще изработим и представим такива рекламни клипове на подбрани аудитории от потенциални потребители
  • генериране на продажби за мобилни приложения – популяризиране на Вашите мобилни приложения сред потенциалните им потребители и подтикване към изтегляне и покупка

Поддържане на Facebook страница – задържане и увеличаване на феновете на бизнес страницата, чрез регулярни, тематични публикации и генериране на продажби, чрез промотиране на продуктите и услугите Ви пред наличната аудитория.

Отчет за ефективността на рекламните кампаниипри наличие на интерес и желание от Ваша страна ще предоставим детайлни отчети за резултатите и ефективността на провежданите рекламни инициативи.