Маркетингови проучвания

  • Потребителска оценка за продукт / услуга категоризация и точна оценка от потребителите на пазара. Избор за големината и извадката на аудиторията от страна на клиента. Изготвяне доклад от резултатите след осъществяване на проучването. 
  • Оценка за цена на продукт / услуга – проучване очакванията на потенциални и реални потребители за цената на продукт / услуга. Изготвяне доклад за най – добрата продажна цена, съобразен с реалните разходите и очакваните приходи.
  • Оценка на брандапровеждане на запитване до контрагенти и клиенти и работни звена на бизнеса (потребители, доставчици, партньори, служители, управление).
  • Изготвяне на маркетингова стратегиипоетапно проучване на бизнеса, конкурентната среда, различните възможности и потенциалните заплахи. Изготвяне доклад за правилната стратегия, базиран на професионален анализ и оценки от участниците на пазара.
  • Маркетингов одитанализиране изпълнението на маркетингови стратегии, поставени задачи и резултати от проведени кампании. Изготвяне доклад относно нивото на реализация на маркетинговите цели за бизнеса.

Този сайт използва бисквитки! Продължаването, предполага приемането им. Научи повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close