PR събития

  • Фирмени събития – услугата предлага организиране на два вида вътре-фирмени събития: Обучения или Тийм Билдинги. 

„Ние организираме всяка подробност, като караме вашите служители да се чувстват комфортно. Ще ги забавляваме, докато се опознават или преквалифицират иновативно в неформална обстановка.“

  • Бизнес събития организиране на бизнес мероприятия, като Изложби, Обмяна на опит, Коктейли или Вечери, Бизнес срещи на високо ниво.

„Организираме събития, които ще убедят потенциални контрагенти и клиенти в надеждността на бизнеса.“

  • Изложби и панаири – организиране на браншови изложби и панаири в различни сфери на бизнеса. 

„Подготвяме детайлно събитието, като организираме всяка подробност и популяризираме цялостната кампания.“