SEO Oптимизация

Представя ме Ви пакет от SEO услуги.

SEO анализефективната SEO оптимизация започва още на фазата на проектирането уебсайта, но ако вече разполагате с такъв за бизнеса си, то ние можем да анализираме представянето му в мрежата за търсене на Google и да установим какви подобрения са необходими за превръщането му в предпочитан от търсачката резултат.

Поместване на бизнеса Ви в локалните резултати за местни бизнеси (Local listing)тези резултати се появяват над всички други органични резултати при потребители, които се намират в близост до местоположението на бизнеса Ви, когато използват определени ключови думи свързани с дейността Ви.

Оптимизация по ключови думиизвеждането на сайта Ви до челни позиции в органичните резултати при търсене в Google по конкретни, предпочитани от Вас ключови думи е фундаментален елемент на нашите SEО услуги.

Onsite SEO оптимизацияприлагане на мерки за подобряване на органичната позиция на Вашия уебсайт посредством привеждане на неговата програмна структура и съдържание в съответствие с най-добрите практики, за да се превърне в предпочитан от търсещите машини резултат.

Offsite SEO оптимизациявключва осъществяването на различни дейности в мрежата с цел популяризиране на даден уебсайт и повишаването на неговото класиране в търсещите машини, като например създаване на линкове към сайта от качествени източници (популярни бизнес каталози, социални мрежи и др.), цитиране на бизнеса и информацията му в подобни източници и др.

Съвети за успешна SEO оптимизацияпредлагаме консултантски SEО услуги, като мониторинг на оптимизационните дейности по сайта Ви и съвети за подобряването на ефективността на тези усилия, чрез прилагане на най-успешните практики за вашия бизнес сектор.